Nordlisaken

Okt 21
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den 21.10.09 under NordlisakenSvar fra Erik Solheim


"Til tross for anbefalinger om å bruke de muligheter som ligger i Plan- og bygningsloven, valgte Sørum kommune å rive bygningen fra 1790. Det er beklagelig at verneverdige kulturminner på denne måten går tapt.", sitat fra Erik Solheim.

Les spørsmålet fra Abid Raja og svaret fra Erik Solheim ved å klikke på linken under:Okt 8
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den Okt 8 under NordlisakenVuggevise for "menn og mus" til Nordli 7-10 2009

So-ro gammelt hus
Snart er tida over.
folkevalgte menn og mus
ligger alt og sover.
Snart blir natten evig lang
Drøm om alt som var engang
so-ro øde hus
snart er tida over.

So-ro gammelt hus
bønner nytter ikke
folkevagte menn og mus
lar seg ei bestikke.
stokk for stokk fra loft til bunn
borte om en liten stund
So,ro ensomt hus
Bønner nytter ikke.

So,ro sove nå
Alle små og store.
Alt fra svunnen tid skal bort
feies under bordet.
Vedtak som blir gjort i hast
ligger intet sinn til last.
So,ro sove nå
Alle små og store.

So,ro tiden går
glemt blir alt det gamle
Ingen husker gangne år
alt skal vi forvandle.
Borte er historiens sus
sove godt nå.
menn ..og mus.
So ro tiden går..
Glemt blir alt det gamle

7-10-09 - Skrevet av Hanne Trine RingstadOkt 8
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den Okt 8 under NordlisakenTil Hans Marius

Ja du, Hans Marius.
Hvordan klarte du å få til dette da? Sover du greit om natta nå?
Det er jo liksom du som er satt til å styre og stelle med bygda vår.
Det er du vi burde kunne stole på at tar de rette valgene.

Du skjønner det, Hans Marius at å rive Nordli det er å ta bort et av de siste
drypp av historie som Sørum har klart å bevare det!
Det vet kansje ikke du for du er ikke født og oppvokst i den lille bygda vår.
Du har ikke de samme barndomsminnene som meg.

Sørumsand, Hans Marius ..var engang en småkoselig stasjonsby med en rekke av hvite trehus langs hovedveien sirlige eplehager bak hvit stakitt isped små hyggelige butikker. Harefallet manufaktur, Bøkken kjøtt.
Flora Blomster, Fiskebutikken, Eie kolonial,Solbakken lamper, Kolbjørn fladens frukt og blomster,Lie landhandel

Det fantes bakeri, og bokhandel, isenkram, møbler,hotell og posthus vi ...


LES HELE


Okt 8
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den Okt 8 under NordlisakenBORGERINITIATIV

- FOR BEVARING AV NORDLI


RESULTATER AV UNDERSKRIFTSKAMPANJEN:

DØR-TIL-DØR:
Det er samlet inn ca 300 underskrifter stort sett alle er fra Sørum Kommune.

INTERNETT:
Totalt: 790 samlet inn via underskrift.no

Facebook gruppe: 374 medlemmer i Facebook gruppa Bevar Nordli som har nå fått det nye navnet Nordlis Venner.

Dette ble samlet inn på fra lørdag kveld til onsdag 7. oktober.Okt 3
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den Okt 3 under NordlisakenUnderskriftskampanje Bevar Nordli

- Rives på bakgrunn av feil informasjon

Denne kommer kanskje i tolvte time, og er et nødrop om å bevare Nordli. Underskriftskampanjen lyder som følger:

Vi ønsker å bevare Nordli, på bakgrunn av at ny informasjon om tilstanden til bygget er blitt tilgjengelig.

Den tekniske tilstanden til hovedbygningen på Nordli er meget god, langt bedre enn mange hus av tilsvarende alder, skriver Ola H. Fjeldheim, Bygningsantikvar.

Nordli er av unik historisk betydning for Sørum og må bevares for fremtidige generasjoner. En replika er ikke det samme som en orginal.

"Huset er godt dokumentert i skriftlige kilder, og alle hovedtrekk er bevart," skriver Jan Erik Horgen forfatter av Sørum Bygdebok.

Fortidsminneforeningen mener at Sørum Kommune gjør seg skyldig i en skandale hvis de river Nordli.

Kommunestyret må derfor vedta å bevare Nordli.

Nordli rives basert på feil informasjon
Varaordfører Ivar Egeberg sier til NRK(hør debatten mellom Seip og Egeberg) at Nordli som det står idag er for ...

LES HELE