Trafikkaksjon

Nov 6
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den 06.11.12 under Trafikkaksjon../innovaeditor/assets/admin/lorenfallet-trafikkaksjon.jpg

LØRENFALLET: På mandag 5. november kl 15:30 aksjonerte beboere i Lørenfallet med en "gå sakte" aksjon. Aksjonen gikk ut på å gå sakte i det ene kjørefeltet og dermed bremse trafikken i 20 minutter. Bilister har fortalt at køen stod helt ut til E6 ved Frogner, dvs en kø på rundt 9km. Aksjonen gikk fra mølla til Meierigaarden på FV171.

(Foto: Anita Jacobsen/Indre Akershus Blad)

 

Formålet med aksjonen var å sende et klart signal til myndighetene om hvor sårbar og hvor mye trafikk det er på denne veien allerede. Ansvarlige myndigheter må prioritere veiutbygging og trafikksikringstiltak på Romerike, for det er nettopp her på Romerike det er størst befolkningsvekst i landet. Det er også her det naturligvis blir størst trafikkvekst i tiden fremover. Men denne aksjonen er rettet mot Fylkeskommunen som eier av FV171.

 

- Barna våre fortjener en trygg skolevei og en trygg adkomst til idrettsbanene. ...


LES HELE


Nov 4
Publisert av Lørenfallet og omegn vel den Nov 4 under Trafikkaksjon../innovaeditor/assets/IMG_4711-web.jpg

SØRUM: Hilde Beate Tyrum (t.v.) og Monica Olsen sammen med resten av styret i Lørenfallet og Omegn vel har satt igang et opprop om prioritering av trafikksikkerheten gjennom Lørenfallet og forbi Sørum skole. (Foto Jørgen Kirsebom)

 

Trafikken på den gamle Fredrikhaldske hovedvei, eller bedre kjent som Haldenvegen eller FV 171, gjennom Lørenfallet og forbi Sørum skole er blitt et mareritt for mange i kommunen. Da spesielt barna er de mest utsatte - i et tilfeldig besøk på Meierigaarden var det tre av foreldrene som hadde barn som har vært utsatt for en ulykke bare i Lørenfallet.

 

>> Link til aksjonsside <<

 

Kraftig trafikkøkning

De siste årene skal trafikken ha økt med 20% og det forventes at trafikken skal ytterligere øke med 18% de neste 3 årene. Dette i tillegg til at det nå skal angivelig komme 51 tunglastede semitrailere som skal kjøre tur-retur til avfallsdeponiet i Nes som vil ...


LES HELE


Apr 20Tilstede 13 stk, derav 5 fra det sittende styret og 2 tiltredende. Leif Tore åpnet møte og ønsket velkommen.

 

Deretter informerte Geir Jacobsen om utbyggingen av Huseby jordet. Oppstartssaken er vedtatt i m/u og de begynner nå arbeidet med detaljregulering og byggeplan. Utfordringen er den pålagte undergangen og kostnadene knyttet til denne. Det er planlagt 3 byggetrinn, ca 100 enheter.

 

Deretter informerte Leif tore om miljøgata og dens ulike deler. Miljøgata som den er Rundkjøring i Egnervegen Fortau Kneika - Rimi 40 km gjennom sentrum Opphøyde gangfelt

Forslag fra Tove Kirsebom - sende hele saken tilbake til kommunen for ny behandling. Lørenfallet Vel er høringsinnstans i slike planer.

Forslag fra Ove Engerdahl - bruke deler av planen og få en rundkjøring v Egnervegen.

Turid Torbjørnsrud - foreslo manuelt dirigert lys ved overgang ved idrettsplassen.

Det ble holdt en avstemning over de punktene som kom opp som blir oversendt ...


LES HELE