Apr 20Tilstede 13 stk, derav 5 fra det sittende styret og 2 tiltredende. Leif Tore åpnet møte og ønsket velkommen.

 

Deretter informerte Geir Jacobsen om utbyggingen av Huseby jordet. Oppstartssaken er vedtatt i m/u og de begynner nå arbeidet med detaljregulering og byggeplan. Utfordringen er den pålagte undergangen og kostnadene knyttet til denne. Det er planlagt 3 byggetrinn, ca 100 enheter.

 

Deretter informerte Leif tore om miljøgata og dens ulike deler. Miljøgata som den er Rundkjøring i Egnervegen Fortau Kneika - Rimi 40 km gjennom sentrum Opphøyde gangfelt

Forslag fra Tove Kirsebom - sende hele saken tilbake til kommunen for ny behandling. Lørenfallet Vel er høringsinnstans i slike planer.

Forslag fra Ove Engerdahl - bruke deler av planen og få en rundkjøring v Egnervegen.

Turid Torbjørnsrud - foreslo manuelt dirigert lys ved overgang ved idrettsplassen.

Det ble holdt en avstemning over de punktene som kom opp som blir oversendt det nye styret for viderebehandling.

Med vennlig hilsen Mona Øyen

 

Her er prioriteringene som kom frem fra møtet og som er rådgivende for styret:

1.Sende hele miljøplanen til ny behandling 

2. Rundkjøring Egnerveien/FV171

2. Bedre belysning i gangfeltene

4. Manuelt styrt lysregulering i Lørenvegen/Idrettsplass

5. Fortau mellom Kneika og Meierigården

6. Gangfelt flyttes til krysset v /Knika

7. Nedsatt til 40 km/t i sentrum av Lørenfallet, dvs fra Rødmua til Kneika

7. Opphøyd gangfelt i Fallbrauta

7. Fotoboks

7. fartsmålertavle

Andre tiltak nevnt er:

  • Opphøyde gangfelt i Lørenvegen, Rimi og Kneika
  • Fortau Idrettsplassen
  • Automatisk fartshump som åpner seg
  • Bomring i Lørenfallet
  • beplantning
  • Innkjøring Bingenvegen/Sørum skole utbedre kryss 

Mye av dette er tiltak som ligger i Miljøgata, men det ser ut til at en samlet finansiering av dette er langt frem, men kanskje det kan være mulig å få gjennomført en revidert plan, evt enkelttiltak.

 

Det nye styret har en jobb her.

 

Leif Tore

 

 KOMMENTARER


[ skrevet av Bjørn Berger, 07.11.12 01:51 ]

Det er ny vei rundt Lørenfallet som vil gi oss et godt miljø. Miljøgate er kun en mellomløsning!

reply


[ skrevet av Siri, 05.12.12 17:18 ]

Enig!Miljøgate er kun en mellomløsning! Ny vei rundt Lørenfallet vil gi oss et godt miljø.

reply


ditt navn*

din epost adresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
kommentar notat