Månedllig arkiv FEBRUAR 2012


Feb 12../innovaeditor/assets/admin/are-tomasgard-ap-foto-jorgen-kirsebom.jpg

12 DELTAGERE PÅ ÅPENT FOLKEMØTE PÅ MEIERIGAARDEN 14 FEBRUAR  

 

SPØRSMÅLET I SENTRUM VAR: HVA HAR FLERTALLSPARTIENE i SØRUM (AP,SP,SV og KRF) TENKT Å GJØRE DE NESTE FIRE ÅRENE

  

Flertallspartiene gikk innledningsvis gjennom den politiske plattformen de legger til grunn for styringen av Sørum kommune de neste fire årene.

 

Det ble stilt spørsmål underveis. Gikk bla på boligbygging og trafikksituasjon.

 

 

Møtet ble arrangert i samarbeid mellom flertallspartiene og Lørenfallet Velforening.


Billedtekst:


Ordfører, Are Tomasgard, redegjør for fremtidsplanene for Lørenfallet og kommunen generelt. 


Leder i Lørenfallet og omegn vel, Leif Tore Bergman, ønsker velkommen til folkemøtet og var ordstyrer for anledningen. 


Varaordfører og SP representant, Ivar Egeberg, redegjør for posisjonens planer vedrørende næringsliv og nærmiljøutvikling.


Jane Bråthen, fra SV, redegjør for skole, kultur og andre sosiale planer for årene som kommer.


Vidar Kristensen, fra KrF, redegjorde for blant ...


LES HELE