Månedllig arkiv APRIL 2012


Apr 22Møtet ble holdt på Meierigaarden kro i Lørenfallet den 19.4.2012 fra kl 2000.

 

9 medlemmer møtte opp.

 

 

Her er årsmøtepapirene

Her er regnskapet for 2011

Her er valgkomiteens beretning

Protokoll fra årsmøtetApr 20Tilstede 13 stk, derav 5 fra det sittende styret og 2 tiltredende. Leif Tore åpnet møte og ønsket velkommen.

 

Deretter informerte Geir Jacobsen om utbyggingen av Huseby jordet. Oppstartssaken er vedtatt i m/u og de begynner nå arbeidet med detaljregulering og byggeplan. Utfordringen er den pålagte undergangen og kostnadene knyttet til denne. Det er planlagt 3 byggetrinn, ca 100 enheter.

 

Deretter informerte Leif tore om miljøgata og dens ulike deler. Miljøgata som den er Rundkjøring i Egnervegen Fortau Kneika - Rimi 40 km gjennom sentrum Opphøyde gangfelt

Forslag fra Tove Kirsebom - sende hele saken tilbake til kommunen for ny behandling. Lørenfallet Vel er høringsinnstans i slike planer.

Forslag fra Ove Engerdahl - bruke deler av planen og få en rundkjøring v Egnervegen.

Turid Torbjørnsrud - foreslo manuelt dirigert lys ved overgang ved idrettsplassen.

Det ble holdt en avstemning over de punktene som kom opp som blir oversendt ...


LES HELE